Tone Todalshaug

Kommunikasjonstrener

©2020 Tone Todalshaug
Formgiving og foto Sissel Hovden

Verdens yngste redaktør

I møte med verdens yngste redaktør, Elise By Olsen, 15 år